EU peníze středním školám

Všechny metodické materiály jsou na intranetu školy.

Digitální učební materiály (DUM) naleznete na: www.dumy.cz

Informace o projektu

EU peníze středním školám

Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost (CZ.1.07)
Prioritní osa: Počáteční vzdělávání (7.1)
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (7.1.5)
Žadatel a příjemce: Církevní střední odborná škola Bojkovice, Husova 537, Bojkovice 687 71
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0691

 

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2012
Datum ukončení projektu: 30. 4. 2014
Rozpočet projektu: 418 305,- Kč

 

Cíl projektu

Cílem projektu je zkvalitnění a zefektivnění vyučovacího procesu pomocí digitálních technologií, hlavně cílenou podporou pedagogických pracovníků při tvorbě digitálních učebních materiálů. Projekt se zaměřuje především na tvorbu výukových materiálů v digitální podobě pro předměty ekologie, chemie, dějepis, první pomoc, zdravotní nauky, pedagogika, matematika a anglický jazyk. Díky projektu se zlepší podmínky pro využívání ICT žáky i pedagogy tím, že se nakoupí moderní technika (notebooky, dataprojektory, počítače).

 

Aktivity a výstupy projektu 

Realizace projektu zahrnuje tvorbu asi 248 digitálních učebních materiálů (tzv. DUMek) pro následující vyučované předměty – základy přírodních věd (ekologie a chemie), dějepis, první pomoc, zdravotní nauky a speciální pedagogika. V těch předmětech vzniknou sady učebních materiálů tvořené převážně pracovními listy či prezentacemi pro žáky, které budou následně pilotovány ve výuce a umístěny na intranet školy.

Dalším výstupem projektu bude osvědčení o zlepšení jazykových kompetencí pedagoga anglického jazyka a záznam dvoutýdenní stáže pedagogického pracovníka u zaměstnavatelů.

Další články...