19. 11. 2018

Středa 21. listopadu 2018

Ve středu 21. listopadu 2018 od 9,30 do 13 hodin si žáci základních škol mohou vyzkoušet jeden den na střední škole.

Aktivně se zapojí do výuky odborných předmětů: metodika dramatické výchovy, metodika hudební výchovy a metodika výtvarné výchovy.

Při besedě s ředitelkami mateřských škol, záklaních škol a dětského domova budou mít možnost nahlédnout do reálné práce pedagogů škol a školských zařízení.