8. 12. 2017

V roce 2017 se naše škola stala úspěšným žadatelem o grant v rámci programu ERASMUS+ Mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě.
Díky grantovým prostředkům, které zprostředkovává Dům zahraniční spolupráce, mohlo 20 žáků a 2 doprovázející pedagogové prožít 3 týdny zahraniční odborné
souvislé praxe ve Vídni (Rakousko).


Od 5. listopadu do 26. listopadu 2017 absolvovalo 15 děvčat oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika souvislou pedagogickou praxi v bilingvních anglicko-rakouských mateřských školách Kindercompany Verein zur Unterstützung berufstätiger Eltern a 5 děvčat oboru Sociální činnost získávalo pracovní zkušenosti
v Landespflegeheim Mödling. Na jednotlivé pracoviště byli umístěni po jednom nebo ve dvojicích pod dohledem místního tutora.
Při vysílání žáků na zahraniční odbornou stáž se naše škola zavazuje, že podle principu ECVET uznává souvislou praxi v zahraniční na stejné úrovni, jako kdyby
byla vykonávaná v ČR.


Všichni účastníci zahraniční souvislé praxe získali mnoho nových pracovních zkušeností, používali cizí jazyk v pracovních i běžných situacích a ve volném čase
měli možnost poznat hodně z místní kultury a historie. Navštívili mimo jiné: zámek Schönbrunn, Hofburg, Mumok, Museum of Modern Art, Technisches Museum Wien, Kunsthistorisches Museum Haus des Meeres Zoo, Museum Hundertwasser, Prater, Adventní trhy atd.
Z grantových prostředků měli všichni účastníci zahraniční odborné praxe 100% hrazeny veškeré cestovní náklady, kapesné a pobytové náklady (ubytování, stravu, pojištění, kulturní program).

Fotogalerie