Informace k přijímacímu řízení

  • obor:  Předškolní a mimoškolní pedagogika  75-31-M/01
  • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 26 žáků  
  • Kritéria přijímacího řízení a způsob hodnocení - ke stažení pod textem. 
  • Informace o obsahu přijímacího řízení:  www.cirkevka-bojkovice.cz/doc/prijimaci-rizeni-2

Termín konání jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace:

  1. řádný termín:            12. dubna 2019
  2. řádný termín:            15. dubna 2019        
     

Termín konání školní přijímací zkoušky – ověřování předpokladů uchazeče z oblasti hudební, výtvarné a řečové:

  1. řádný termín:            16. dubna 2019
  2. řádný termín:            17. dubna 2019