Uchazeči přijatí v 2. kole přijímaího řízení oboru Sociální činnost (75-41-M/01) jsou uvedeni v sekci Přijímací řízení.
Uchazeči přijatí na uvolněná místa oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-M/01) jsou uvedeni v sekci Přijímací řízení.

  

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek pro školní rok 2018/2019 
  • Sestavy výsledků přijímacích zkoušek pro obory studia jsou ke stažení pod textem.

 

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí / zápisový lístek / odvolání / autoremedura

  • Přijatí uchazeči o studium

Zájemci o studium a jejich zákonní zástupci mají 10 pracovních dní tj. do 15. května 2018 na odevzdání zápisového lístkuke studiu. V případě, že se přijatí uchazeči rozhodnou pro studium na jiné škole, budeme rádi, pokud tuto informaci škole sdělí. Budeme mít možnost přijmout uchazeče, kteří splní kritéria přijímacího řízení, ale nebyli z kapacitních důvodů přijati.

  • Nepřijatí uchazeči o studium, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů

Doporučujeme zájemcům o studium, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, ale nemohli být přijati z kapacitních důvodů, aby si do 3 pracovních dní po obdržení Rozhodnutí o nepřijetí podali Odvolání. Formulář odvolání je ke stažení pod textem.

V případě, že se některý z přijatých uchazečů rozhodne nastoupit na jinou školu, může ředitelka školy na základě tzv. autoremedury obratem přijmout uchazeče, který si podal odvolání.  V případě přijetí na odvolání je možné vyzvednout již odevzdaný zápisový lístek z jiné školy a uplatnit jej na škole naší.

 

Informace o rozhodnutí o přijetí / nepřijetí / odvolání / autoremeduře vám poskytne:

  • Mgr. Jindřiška Beránková, ředitelka       tel. 731 625 935  nebo reditelna@cirkevka-bojkovice.cz 
  • PaedDr. Ladislava Kolouchová, zástupkyně ředitelky    tel. 602 777 016   nebo   info@cirkevka-bojkovice.cz