Výsledky 2.kola přijímacího řízení pro obor 75-41-M/01  Sociální činnost

Výsledky jsou ke stažení pod textem.

 

 

2. kolo přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na Církevní střední školu pedagogickou a sociální Bojkovice do následujícího oboru vzdělávání:

 75-41-M/01 Sociální činnost (4leté denní studium) pro školní rok 2017/2018

 • Přihlášky:     do 15. května 2017 
 • Počet míst pro 2. kolo přijímacího řízení:                   6 volných míst
 •  Kritéria přijetí:
  • Průměrný prospěch 8. a 9. třídy (1. pololetí) ZŠ do 3,00 (nesmí být z ČJ, M. a cizího jazyka klasifikováno známkou horší než 3)
  • V 2. kole přijímacího řízení je možné využít výsledků jednotné přijímací zkoušky z 1.  kola přijímacího řízení, včetně písemného souhlasu zákonného zástupce. V tomto případě bude upuštěno od konání přijímací zkoušky.
  • Pokud uchazeč jednotnou přijímací zkoušku nekonal, bude ji konat formou motivačního pohovoru ve středu 17. května 2017 od 9 hod v budově školy.

 

 

 Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017 / 2018

Soubory ke stažení (pod textem):

 • Výsledky PŘ Předškolní a mimoškolní pedagogika
 • Výsledky PŘ Sociální činnost
 • Vzor odvolání

Informace:

Přijatí uchazeči mají 10 pracovních dní na zaslání zápisového lístku. Zápisový lístek je možné odevzdat buď osobně v kanceláři školy (od 7.30 do 15 hodin), nebo jej zaslat poštou na adresu školy. Přijaté uchazeče a jejich zákonné zástupce zároveň prosíme o sdělení, zda se rozhodnou zápisový lístek odevzdat na naši školu. Pokud se totiž přijatí uchazeči rozhodnou pro studium na jiné škole, bude možné uvolněné místo nabídnout uchazečům, kteří rovněž splní kritéria přijímacího řízení, avšak umístí se tzv. „pod čarou.“. Své rozhodnutí podat / nepodat zápisový lístek sdělte, prosím, nezávazně do 3. 5. 2017 na reditelna@cirkevka-bojkovice.cz  nebo tel. 731 625 935.

Nepřijatí uchazeči, kteří splní kritéria přijímacího řízení a nebudou přijati pouze z kapacitních důvodů, si mohou podat odvolání.  Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je zákonný zástupce uchazeče o studium oprávněn podat řediteli školy, a to v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.  Na základě tzv. autoremedury podle § 87 Správního řádu má ředitelka střední školy možnost přijmout zájemce o studium na místa uvolněná přijatými uchazeči, kteří se rozhodnou podat zápisový lístek na jinou školu.  Můžete nás kontaktovat na  reditelna@cirkevka-bojkovice.cz  nebo tel. 731 625 935, kde vám můžeme na základě osobního dotazu sdělit, jaké jsou šance na kladné vyřízení vašeho odvolání.

Po uplynutí zákonné lhůty pro odevzdání zápisových lístků (10 pracovních dní) ředitelka školy rozhodne o přijetí žáků, kteří podali odvolání.