Jednotlivá maturitní zkouška oboru

Předškolní a mimoškolní pedagogika

 • Získání odborné kvalifikace učitele mateřské školy nebo vychovatele školní družiny v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 je možné vykonáním jednotlivé zkoušky z pedagogiky, podle § 113, školského zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 • Jednotlivá zkouška svým obsahem a formou odpovídá profilové části maturitní zkoušky.

 • Za konání jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce maturitní zkoušky, se platí úplata 500 Kč, kterou uchazeč o vykonání jednotlivé zkoušky zaplatí před konáním zkoušky.

 • K jednotlivé zkoušce se uchazeč přihlašuje

  a) do 1. prosince pro jarní zkušební obdob
  b) do 25. června pro podzimní zkušební období.

Obsah a forma zkoušky:

 • Psychologie (ústní zkouška) - viz příloha pod textem
 • Pedagogika (ústní zkouška) - viz příloha pod textem

Termín jednotlivé maturitní zkoušky:  

 • květen 2019
 • Přihlášení zájemci obdrží pozvánku ke zkoušce.

Přihláška:

 • Přihláška - viz příloha
 • K přihlášce je třeba doložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a čestné prohlášení uchazeče, že není žákem Církevní střední školy pedagogické a sociální Bojkovice

Způsob doručení přihlášek a informace:    

 • Mgr. Jindřiška Beránková, ředitelka
 • Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice, Husova 537, 687 71 Bojkovice
 • +420 731 625 935
 • reditelna@cirkevka-bojkovice.cz 

Nabídka ubytování

O letních prázdninách poskytujeme veřejnosti ubytování v domově mládeže. Podrobné podmínky a ceny naleznete zde.

Domov mládeže při CSŠPS Bojkovice

Domov mládeže při CSŠPS Bojkovice