Jednotlivá maturitní zkouška oboru

Předškolní a mimoškolní pedagogika

  • Získání odborné kvalifikace učitele mateřské školy nebo vychovatele školní družiny v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 je možné vykonáním jednotlivé zkoušky z pedagogiky, podle § 113, školského zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

  • Doporučujeme ověřit si u svého zaměstnavatele, zda uzná tuto jednotlivou maturitní zkoušku.

Obsah a forma zkoušky:

  • Psychologie (ústní zkouška) - viz příloha pod textem
  • Pedagogika (ústní zkouška) - viz příloha pod textem

Termín jednotlivé maturitní zkoušky:  

  • květen 2018
  • Přihlášení zájemci obdrží pozvánku ke zkoušce.

Přihláška:

  • Přihlášku k Jednotlivé maturitní zkoušce je třeba zaslat do 28.2.2018
  • Přihláška - viz příloha
  • K přihlášce je třeba doložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Kontaktní osoba:    

 

Nabídka ubytování

O letních prázdninách poskytujeme veřejnosti ubytování v domově mládeže. Podrobné podmínky a ceny naleznete zde.

Domov mládeže při CSŠPS Bojkovice

Domov mládeže při CSŠPS Bojkovice