Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice je církevní škola, zařazená do sítě škol MŠMT. Zřizovatelem školy je od r. 1991 Česká kongregace sester dominikánek. Škola nabízí následující obory vzdělávání:

  • Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-M/01) – čtyřletý maturitní obor
  • Sociální činnost (75-41-M/01) – čtyřletý maturitní obor

Součástí školy je domov mládeže s kapacitou 39 ubytovaných. Na rozdíl od státních škol však nabízíme výchovu v křesťanském duchu.

V průběhu studia absolvují studenti obou oborů 500 hodin průběžné a souvislé praxe, která se koná mimo jiné v mateřských školkách, školních družinách, dětských domovech, azylových domech, domech s pečovatelskou službou, střediscích volného času aj.

Po úspěšném složení maturitní zkoušky pokračují absolventi ve studiu na VŠ (VOŠ) nebo nastupují do zaměstnání v oboru, který vystudovali.

K rozvoji a vzdělávání žáků školy slouží také další vzdělávací i volnočasové aktivity. Jedná se zejména o každoroční zahraniční exkurze; dobrovolnou činnost žáků v oblasti sociální a v neposlední řadě také pestrá nabídka volnočasových kroužků (zdarma): 
Schola, dramatický kroužek, výtvarný kroužek, kytara, kroužek angličtiny, matematiky, českého jazyka, volejbal, desko-hraní, pečení, vaření, šití, kurz znakového jazyka a mnoho dalších dle zájmu žáků.