14. 1. 2020

Přihlášku ke studiu je třeba odevzdat do 1.3. 2020. Kritéria přijímacího řízení jsou ke stažení pod textem.