Materiály k maturitní zkoušce /ke stažení pod textem/
  • Harmonogram maturitních seminárních prací 2017 / 2018
  • Pravidla pro psaní maturitních seminárních prací
  • Témata k ústní MZ z AJ
  • Školní seznam literárních děl ústní MZ z ČJL - Vlastní seznam literárních děl pro MZ z ČJL odevzdává žák pro jarní období nejpozději do 31. 3. 2018. 
  • Přihláška k maturitní zkoušce - Úplně vyplněnou přihlášku k MZ je třeba předat ředitelce školy do 1. 12. 2017. 
  • Jmenování členů maturitní komise
  • Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky
Informace k maturitní zkoušce:  Model maturitní zkoušky pro rok 2018    a    Maturitní kalendář 2017/2018
Obsah a organizace maturitní zkoušky
  • K jarnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky 2018 je třeba se přihlásit do 1. 12. 2017. 
  • Písemnou žádost o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka zkouškou dle Společného referenčního rámce pro jazyky podává uchazeč ředitelce školy do 31. 3. 2018. Současně dokládá ověřenou kopii certifikátu.