Materiály k maturitní zkoušce /ke stažení pod textem/
 • Harmonogram maturitních seminárních prací 2018 / 2019
 • Pravidla pro psaní maturitních seminárních prací
 • Témata k ústní MZ z AJ
 • Školní seznam literárních děl ústní MZ z ČJL - Vlastní seznam literárních děl pro MZ z ČJL odevzdává žák pro jarní období nejpozději do 31. 3. 2019. 
 • Přihláška k maturitní zkoušce - Úplně vyplněnou přihlášku k MZ je třeba předat ředitelce školy do 1. 12. 2018. 
 • Jmenování členů maturitní komise
 • Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky
Harmonogram maturitních seminárních prací 
 • Zveřejnění témat ve škole a na webu - pátek 2. 11. 2018
 • Výběr a zapsání tématu - pondělí 19. 11. - pátek 23. 11. 2018
 • 1. konzultace s vedoucí(m) práce - do pátku 14. 12. 2018 (upřesnění názvu práce, výběr pracoviště)
 • 2. konzultace s vedoucí(m) práce - do pátku 4. 1. 2019 (konzultace literatury)
 • Nahlášení zařízení pro výkon maturitní praxe - do pátku 4. 1. 2019  (PaedDr. L. Kolouchové a Mgr. H. Hoffnerové)
 • 3. konzultace s vedoucí(m) práce - do pátku 18. 1. 2019 (odevzdání pracovní verze celé práce)
 • 4. konzultace s vedoucí(m) práce - do pátku 1. 2. 2019 (odevzdání finální maturitní přípravy)
 • Souvislá praxe s realizací maturitní přípravy - 18. -  22. 2. 2019
 • Odevzdání práce ke kontrole před svázáním - do pátku 15. 3. 2019
 • Odevzdání svázané práce - do pátku 29. 3. 2019 odevzdat 2 výtisky v kroužkové vazbě (PaedDr. L. Kolouchové); 1x s barevnou přílohou; 1 x může být černobilé; elektronicky zaslat práci ke kontrole na e-mail:   jan.vodak@gmail.com
Informace k maturitní zkoušce: www.novamaturita.cz
Obsah a organizace maturitní zkoušky
 • Písemnou žádost o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka zkouškou dle Společného referenčního rámce pro jazyky podává uchazeč ředitelce školy do 31. 3. 2019. Současně dokládá ověřenou kopii certifikátu.
 • termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2019 jsou stanoveny na středu 10. dubna a čtvrtek 11. dubna 2019 a na pracovní dny v období od 2. května do 10. května 2019.

 • Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky - ke stažení pod textem.