Materiály k maturitní zkoušce /ke stažení pod textem/
 • rozpis ústních maturitních zkoušek
 • Hodnocení profilové části maturitní zkoušky
 • Harmonogram maturitních seminárních prací 2018 / 2019
 • Pravidla pro psaní maturitních seminárních prací
 • Témata k ústní MZ z AJ
 • Školní seznam literárních děl ústní MZ z ČJL - Vlastní seznam literárních děl pro MZ z ČJL odevzdává žák pro jarní období nejpozději do 31. 3. 2019. 
 • Přihláška k maturitní zkoušce - Úplně vyplněnou přihlášku k MZ je třeba předat ředitelce školy do 1. 12. 2018. 
 • Jmenování členů maturitní komise
 • Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky
 
Informace k maturitní zkoušce: www.novamaturita.cz
Obsah a organizace maturitní zkoušky
 • Písemnou žádost o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka zkouškou dle Společného referenčního rámce pro jazyky podává uchazeč ředitelce školy do 31. 3. 2019. Současně dokládá ověřenou kopii certifikátu.
 • termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2019 jsou stanoveny na středu 10. dubna a čtvrtek 11. dubna 2019 a na pracovní dny v období od 2. května do 10. května 2019.

 • Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky - ke stažení pod textem.