30. 7. 2019

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ - podzim 2019