1. 11. 2018

Témata a formulář zadání maturitních seminárních prací. Vyplněný formulář odevzdají žáci v termínu od 19.11. do 23.11.2018 svému konzultantovi.

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Hudební výchova s metodikou (Mgr. Jitka Kučerová)
 • Význam vlastního instrumentálního projevu učitelky v mateřské škole a jeho přiblížení dětem.
 • Instrumentace písně pomocí vlastně vyrobených hudebních nástrojů.
 • Varianty metodického postupu při nácviku nové písně.
 • Poslech vážné hudby v propojení s pohybovou, dramatickou a výtvarnou činností.
 • Hudebně-pohybová výchova.
 • Instrumentace písně pomocí dětských hudebních nástrojů.

 

Literární a dramatická výchova s metodikou (Mgr. Roman Švehlík)

 • Možnosti dramatické výchovy v prevenci nárůstu agresivity dětí (Boje a násilí, budování improvizace obsahující boj).
 • Využití smyslů k podněcování obrazotvornosti dětí v rámci dramatické výchovy.
 • Hledání inspirací pro dramatickou výchovu v moderních pohádkách Miloše Macourka.
 • Poezie Jiřího Žáčka a její využití v dramatické výchově.
 • Práce s prozaickou knihou pro děti. Náměty, úkoly a hry v kontextu dramatické výchovy.
   
   
Tělesná výchova s metodikou (Mgr. Jaroslav Bajer)
 • Pohybové aktivity dětí předškolního věku.
 • Pohybové hry jako prostředek rozvoje obratnosti (+ fair play).
 • Zdravotní Tv.
 • Overball v Tv.
 • Hudebně-pohybové činnosti u dětí předškolního věku.
 • Vlastní téma.
   
Výtvarná výchova s metodikou (Mgr. Klára Suchá)
 • Arteterapie, artefiletika.
 • Land a eko art a jeho využití při výtvarné činnosti s dětmi.
 • Muzejní edukace.
 • Grafomotorika v předškolním věku.
 • Technika malby a využití malířských směrů pro tvořivou činnost s dětmi.
   
   

Sociální činnost

Péče o nemocné a postižené (Mgr. Hana Hoffnerová)
 • Péče o duševní pohodu seniorů.
 • Asistence při vzdělávání hendikepovaných dětí.
 • Aktivizace seniorů. 
Psychologie a Seminář odborných předmětů (Mgr. Silvie Krahulcová)
 • Problematika demencí.
Organizace volného času (Mgr. Jitka Kučerová)
 • Poslechové činnosti v propojení s výtvarnou, pohybovou či dramatickou výchovou a aktivizací.
   
Organizace volného času (Mgr. Roman Švehlík)
 • Hra. Druhy her. I dospělí si mohou hrát.
 • Literární text a porozumění. Vytvoření kartotéky otázek a úkolů k vybraným příběhům s důrazem na dramatickou výchovu či dramaterapii.