Vedení školy

   
Mgr. Jindřiška Beránková PaedDr. Ladislava Kolouchová  
ředitelka zástupce ředitelky  
731 625 935 731 265 726  
reditelna@cirkevka-bojkovice.cz info@cirkevka-bojkovice.cz  

Pedagogové

   

Mgr. Jaroslav Bajer - tělesná výchova, tělesná výchova s metodikou, občanská nauka, základy přírodních věd

Mgr. Hana Hoffnerová - zdravotní nauky, péče o nemocné a postižené, angličtina, praxe SČ, metodik prevence

Mgr. Eva Hrubčová - klavíry

Mgr. Jiří Hrubý - klavíry, hlasová výchova

Mgr. Kateřina Juračková - klavíry

Mgr. Kristýna Kavková  - český jazyk, dějepis, občanská nauka, zeměpis

Mgr. Silvie Krahulcová  - psychologie, základy práva, osobnostní výchova, komunikační dovednosti, sociální péče, péče o nemocné a postižené, zdravot.těles.výchova

Mgr. Jitka Kučerová - angličtina, hudební výchova, hudební výchova s metodikou, organizace volného času, klavíry

Mgr. Jarmila Prášková (SM Bernadeta OP) - angličtina; angličtina konverzace

Mgr. Klára Suchá - výtvarná výchova, výtvarná výchova s metodikou, organizace volného času

Mgr. Klára Špačková - matematika

Mgr. Roman Švehlík - literárně jazyková výchova; literárně dramatická výchova, organizace volného času

Mgr. Jarmila Švehlíková - hudební výchova, hudební výchova s metodikou, klavíry

Mgr. Jan Vodák - informační a výpočetní technika, správce PC sítě

Mgr. Martina Vaňková (SM Johanka OP) - matematika, základy přírodních věd, základy křesťanství

Domov mládeže

   

domovmladeze@cirkevka-bojkovice.cz ,730 543 751

 
 
Bc. Helena Antošová Mgr. Michaela Rašková  
hlavní vychovatelka vychovatelka  
 

Nepedagogové

   
Marie Gazdíková Markéta Ridošková Jaroslav Wagner
ekonomka provozní zaměstnanec správce
kancelar@cirkevka-bojkovice.cz    
605 255 876