29. 5. 2019

v úterý 11. června 2019 od 16 hodin v budově školy (učebně 2. - přízemí)
Vážení rodiče / zákonní zástpuci žáků budoucího 1. ročníku,

zveme vás na třídní schůzku, které se uskuteční v úterý 11. června 2019 od 16 hodin v budově školy (učebně 2. - přízemí)

Program třídních schůzek:

  • Představení třídní učitelky
  • Informace k organizaci školního roku; adaptační kurz; lyžařský kurz apod.
  • Převzetí rozhodnutí o přijetí do domova mládeže
  • Informace o stravování v ZŠ TGM Bojkovice (obědy)
  • Informace o studiu - učebnice, učební pomůcky; povinné kurzy během studia; hra na hudební nástroj; tělesná výchova – zdravotní způsobilost, způsob hodnocení; organizace praxí; středisko volného času; školní řád; systém Bakaláři
  • Čipy, potvrzení o studiu, potvrzení pro dopravce
  • Pozvánka na Festival Domidom

 Těšíme se na setkání s Vámi.