Pro jaké profese studium připravuje

Obor přeškolní a mimoškolní pedagogika je vhodný pro žáky, kteří mají kladný citový vztah k dětem a nebojí se naučit něčemu novému.

Studium zahrnuje i hru na hudební nástroj, výtvarnou činnost a tělocvik. Ve 3.ročníku si žák vybere jednu z těchto oblastí a na praxi se na ni zaměří. Naučíte se pracovat jak s malým, tak i větším kolektivem dětí v MŠ.

Čekají na Vás průběžné praxe a souvislé praxe - v mateřských školách, družinách, dětských domovech, praktických školách v Bojkovicích a okolí. Uherský Brod, Záhorovice, Pitín, Slavičín, Havřice. Souvislé praxe si žákyně vybírají v místě svého bydliště. Vše domlouvá škola.

Po dosažení tohoto vzdělání se žák uplatní jako např: učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (školní družiny,kluby). Pracovník v neškolských zařízeních, kde se požaduje pedagogická způsobilost (stacionáře, rodinná centra apod.), asistent pedagoga.

Dále se může ucházet o studium na VŠ.

Předpoklady pro studium

Baví-tě práce s dětmi? Hrát si s nimi? Učit je něčemu novému? Nebo chceš pomáhat druhým? Co kdyby se tvá pomoc druhým stala tvým povoláním? Podej si přihlášku a přidej se k nám!!! :)

Co je potřeba splnit?

  • Školní část přijímacích zkoušek, kde si ověříme předpoklady pro studium v oblasti hudební, výtvarné a řečové.
  • Součástí přijímaích zkoušek jsou jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky.