Pro jaké profese studium připravuje

  • Učitelky / učitelé mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku
  • Vychovatel / vychovatelka nebo pedagog volného času ve školských zařízeních
  • Pracovník v neškolských zařízeních, kde se požaduje pedagogická způsobilost (stacionáře, rodinná centra apod.)
  • Asistent pedagoga

 

Předpoklady pro studium

  • Školní část přijímacích zkoušek ověří předpoklady pro studium v oblasti hudební, výtvarné a řečové.
  • Součástí přijímaích zkoušek jsou jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky.