Přijímací řízení - obor 75-31-M/01 - Předškolní a mimoškolní pedagogika

  • Přijímací zkouška se koná formou písemného testu z jazyka českého a matematiky (jednotná přijímací zkouška CERMAT).
  • Praktická část přijímací zkoušky se týká ověření předpokladů ke studiu v řečové, hudební a výtvarné oblasti.

Kritéria přijímacího řízení

Rozhodující je součet bodů získaných z písemných testů z českého jazyka a matematiky (jednotná přijímací zkouška), z ověření předpokladů ke studiu v řečové, hudební a výtvarné oblasti a bodů za prospěch (celkový průměr, český jazyk, matematika ze tří posledních pololetních vysvědčení); hodnotí se též doložená mimoškolní aktivita.