Přijímací řízení - obor 75-41-M/01 - Sociální činnost

  • Přijímací zkouška se koná formou písemného testu z jazyka českého a matematiky (jednotná přijímací zkouška CERMAT) a všeobecného přehledu (dějiny a zeměpis České republiky, biologie člověka a všeobecný náboženský přehled).
  • Praktická část přijímací zkoušky obsahuje zpěv či recitaci (dle vlastního výběru) a výtvarný projev

Kritéria přijímacího řízení

Rozhodující je součet bodů získaných z písemných testů z českého jazyka a matematiky (jednotná přijímací zkouška) a všeobecného přehledu, ze zpěvu (či recitace) a výtvarného projevu, za prospěch (celkový průměr, český jazyk, matematika ze tří posledních pololetních vysvědčení), hodnotí se též doložená mimoškolní aktivita.