7. 3. 2018

Příměstský tábor se bude konat

od 9. do 13. července od 8 do 17 hodin.

Cena 800,- Kč bude zahrnovat dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu, materiál, pedagogický doprovod.

Přihlašovaní on-line bude spuštěno 4. dubna 2018.