Ubytování

 • Domov mládeže Církevní střední školy pedagogické a sociální Bojkovice je organizační součástí CSŠPS Bojkovice.

 • Kapacita domova je 39 ubytovaných, ubytováváme pouze dívky. K ubytování nabízíme převážně dvoulůžkové pokoje (10 dvoulůžkových, 4 třílůžkové, 1 čtyřlůžkový a 3 jednolůžkový pokoj).

Přihlašování k ubytování

 • Přihlášku k ubytování je třeba podat do 20. května. Formulář přihlášky je možno stáhnout z webových stránek školy nebo vyzvednout v kanceláři školy po odevzdání zápisového lístku. Studentky, které již byly v DM ubytovány, dostanou přihlášku od vychovatelky DM. 

 • Studentky získávají právo na ubytování rozhodnutím ředitelky školy. Posuzuje se především věk a vzdálenost školy od bydliště.

Platby

 • Poplatek za ubytování činí 800,- Kć / měsíc.

 • Cena může být zvýšena v závislosti s nárůstem cen energií.

 • Poplatek za ubytování se hradí nejpozději v pondělí po 15. dnu v měsíci.

Provoz domova a denní řád

 • Studentky příjíždějí do domova mládeže buď v neděli mezi 18. a 21. hodinou, nebo v pondělí po 6:30.

 • Domov mládeže opouštějí v pátek nejpozdějí do 14:00.

 • Všechny odjezdy v průběhu týdne musí být předem vyžádány rodiči a odjezd zaznamenán vychovatelkou.

Denní řád

 6:30

 Budíček

 6:45 - 7:45

 Vydávání snídaní

 Vyučování

 Během vyučování, včetně poledních přestávek je žákům zakázáno zdržovat se v DM 

  DM je od 8 do 14 hodin v pondělí - čtvrtek uzamčen.

  V pátek je DM uzamčen od 8 - 11,30.  

 17:00 - 17:30  

 Vydávání večeří

 18:00 - 20:00

 Povinná studíjní doba. Studentky si mohou domluvit individuální doučování

 21:30

 Příprava ke spánku

 22:00

 Noční klid


Vycházky

 • Žáci mají obvykle povolené vycházky do 17:00.

 • Především z prospěchových důvodů mohou být odpolední vycházky na návrh vyučujících nebo vychovatelky omezeny ředitelkou školy.

 • Každé opuštění DM s plánovaným návratem mezi 17:00 a 18:00 se musí ohlásit předem vychovatelce, která posoudí oprávněnost požadavku a případné povolení zaznamená do vycházkové knížky.

 • V mimořádných případech je možno požádat o povolení večerní vycházky od 20:00 - 21:00 (předpokládá se písemný souhlas rodičů).

Uklid

 • Pokoje si žáci uklízejí samy, při odchodu do školy zanechávají studentky svůj pokoj ve vzorném pořádku. Pořádek na pokoji je kontrolován a bodován.

 V celém areálu platí zákaz kouření a konzumace alkoholu a drog!

Nabídka volnočasových aktivit

 • Dramatický koužek

 • Schola

 • Pěvecký sbor

 • Výtvarné aktivity - sezonní a další, keramická a textilní dílna

 • Možnost hry na klavír, kytaru, flétnu...

 • Vlastní sportovní areál - hřiště na volejbal a tenis, běžečká dráha

 • Ping pong, bedmington, petang atd. + kola a běžky k zapůjčení

 • Večerní modlitba

 • Knihovna (školní + městská)

 • Dobrá parta

Stravování

 • Ubytovaným žákům poskytujeme snídaně s přesnídávkou (22,- Kč) a večeře (20,- Kč).

 •  Stravování zajišťuje školní jídelna - výdejna, která je organizační součástí školy.

 • Obědy jsou zajištěny v jídelně Základní školy T. G. Masaryka v Bojkovicích. Informace o stravování je možno získat také na stránkách základní školy.

 Doba vydávání stravy:

  • 06:45 - 07:45 (snídaně s přesnídávkou)

  • 11:00 - 13:30 (oběd v ZŠ TGM)

  • 17:00 - 17:30 (večeře)

 • Ve večerních hodinách si žáci mohou zakoupit drobné občerstvení u vychovatelky.

 •  Žáci mají k dispozici kuchyňku se společnou lednicí, mikrovlnou troubou, vařičem, varnou konvicí a základním nádobím.