Ubytování
 • Domov mládeže Církevní střední školy pedagogické a sociální Bojkovice je organizační součástí CSŠPS Bojkovice.
 • Kapacita domova je 39 ubytovaných, ubytováváme pouze dívky.
 • K ubytování nabízíme převážně dvoulůžkové pokoje (10 dvoulůžkových, 4 třílůžkové, 1 čtyřlůžkový a 3 jednolůžkový pokoj).
Přihlašování k ubytování
 • Přihlášku k ubytování je třeba podat do 20. května.
 • Formulář přihlášky je možno stáhnout z webových stránek školy (zde pod textem).
 • Žákyně, které již byly v DM ubytovány, dostanou přihlášku od vychovatelky DM. 
 • Žákyně získávají právo na ubytování rozhodnutím ředitelky školy. Posuzuje se především vzdálenost školy od bydliště.
Platby
 • Poplatek za ubytování činí 800,- Kć / měsíc.
 • Cena může být zvýšena v závislosti s nárůstem cen energií.
 • Poplatek za ubytování se hradí nejpozději v pondělí po 15. dnu v měsíci.
Provoz domova a denní řád - viz Vnitřní řád domova mládeže (ke stažení pod textem).
Nabídka volnočasových aktivit:  
 • dramatický koužek; pěvecký sbor; výtvarné aktivity - sezonní a další, keramická a textilní dílna
 • možnost hry na klavír, kytaru, flétnu.
 • vlastní sportovní areál - hřiště na volejbal a tenis, běžečká dráha;  ping pong, bedmington, petang aj. 
 • Další aktivity - viz Středisko volného času, které je součástí školy.
Stravování
 • Ubytovaným žákům poskytujeme snídaně s přesnídávkou (25,- Kč) a večeře (23,- Kč).
 • Stravování zajišťuje školní jídelna - výdejna, která je organizační součástí školy.
 • Obědy jsou zajištěny v jídelně Základní školy T. G. Masaryka v Bojkovicích. Informace o stravování je možno získat také na stránkách základní školy.
Doba vydávání stravy:
 • 06:45 - 07:45 (snídaně s přesnídávkou)
 • 11:00 - 13:30 (oběd v ZŠ TGM)
 • 17:00 - 17:30 (večeře)
 • Ve večerních hodinách si žáci mohou zakoupit drobné občerstvení u vychovatelky. Žáci mají k dispozici kuchyňku se společnou lednicí, mikrovlnou troubou, vařičem, varnou konvicí.