11. 9. 2018

Den Církevního školství

oslavíme pěší poutí na Velehrad / Modrou ve čtvrtek 13. 9.

  • sraz na zastávce Bojkovice-město v 8,20;  Bojkovice-město 8,28
  • Staré Město 9,50
  • v 9,55 vyrážíme na pěší putování po Cyrilometodějské stezce (cyklotrasa č. 5050,5150) směr Velehrad. 
  • cca ve 12 hod sraz s 3. r. u repliky Velkomoravského kostela sv. Jana nad Archeoskanzenem Modrá. Na místě původního kostela bude slavena mše sv. za žáky a učitele církevních škol.

návrat:   pravděpodobně v 13,02 busem do Starého Města a v 13,36 vlakem směr Bojkovice (14,45). Změna vyhrazena!

nezapomeňte:    pohodlné boty; svačinu; pití; peníze na vlak; odhlásit si oběd v jídelně