Pro jaké profese studium připravuje

Tento obor připravuje žáky pro činnost spojenou s poskytováním sociálních služeb a pomoci,připravuje je na osobní práci s klientem.

Čekají na Vás průběžné praxe a souvislé praxe - v praktických školách, speciálních školách, v domovech s pečovatelskou službou, v domovech zdravotně postižených, v charitních domech, azylových domech, ve stacionářích, v domovech pro seniory v Bojkovicích a okolí. Uherský Brod, Záhorovice, Pitín, Slavičín, Havřice. Vše domlouvá škola.
Souvislé praxe si žákyně vybírají v místě svého bydliště.

Po dosažení tohoto vzdělání se žák uplatní jako např: pracovníci v sociálních službách v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách.

Absolvent je připraven vykonávat sociální či administrativní činnost v institucích státní správy či samosprávy (městské úřady, úřady práce, správa sociálního zabezpečení, odbory sociálních věcí a péče o mládež apod.), pečovatelské nebo organizační činnosti v domech s pečovatelskou službou, domovech seniorů, v ústavech sociální péče, dětských domovech, v nadacích a charitativních organizacích apod. Může i samostatně podnikat v pečovatelských službách a sociální oblasti.
Absolventi získávají také oprávnění k živnosti péče o dítě do tří let věku v denním režimu

Předpoklady pro studium

Baví-tě práce s dětmi? Hrát si s nimi? Učit je něčemu novému? Nebo chceš pomáhat druhým? Co kdyby se tvá pomoc druhým stala tvým povoláním? Podej si přihlášku a přidej se k nám!!! :)

Co je potřeba splnit?

  • Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky.