Pro jaké profese studium připravuje

  • Pracovníci v sociálních službách v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách
  • Absolvent je připraven vykonávat sociální či administrativní činnost v institucích státní správy či samosprávy (městské úřady, úřady práce, správa sociálního zabezpečení, odbory sociálních věcí a péče o mládež apod.), pečovatelské nebo organizační činnosti v domech s pečovatelskou službou, domovech seniorů, v ústavech sociální péče, dětských domovech, v nadacích a charitativních organizacích apod. Může i samostatně podnikat v pečovatelských službách a sociální oblasti.
  • Absolventi získávají také oprávnění k živnosti péče o dítě do tří let věku v denním režimu

Předpoklady pro studium

  • Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky.