19. 10. 2017

Do 26.11.2017 mají žáci 4. ročníku možnost vybrat si jedno z nabízených témat pro maturitní seminární práci. Zvolené témata si maturant zapíše v období mezi 27. 11. - 1. 12. 2017.

Harmonogram a témata maturitních seminárních prací jsou ke stažení v sekci https://www.cirkevka-bojkovice.cz/doc/maturita

75-31-M/01   Předškolní a mimoškolní pedagogika

Hudební výchova s metodikou (Mgr. Ivana Fojtíková)
 1. Dechová, hlasová a sluchová cvičení a jejich využití v režimu dne mateřské školy
 2. Hudebně-pohybová výchova
 3. Instrumentace písně s využitím vlastnoručně vyrobených nástrojů
 4. Zvukomalba
 5. Muzikomalba
 Literární a dramatická výchova s metodikou (Mgr. Roman Švehlík)
 1. Rozvoj dítěte mateřské školy prostřednictvím dramatické výchovy
 2. Možnosti dramatické výchovy v prevenci nárůstu agresivity dětí (Boje a násilí, budování improvizace obsahující boj)
 3. Využití smyslů k podněcování obrazotvornosti dětí v rámci dramatické výchovy
 4. Hledání inspirací pro dramatickou výchovu v moderních pohádkách Miloše Macourka
 5. Poezie Jiřího Žáčka a její využití v dramatické výchově
 6. Práce s prozaickou knihou pro děti. Náměty, úkoly a hry v kontextu dramatické výchovy.
 Tělesná výchova s metodikou (RNDr. Anna Priessnitzová)
 1. Pohybové kompetence dětí předškolního věku (metodika nácviku lokomočních, nelokomočních a manipulačních činností)
 2. Využití pohybových činností k rozvoji představivosti, vzájemné spolupráce a v oblasti environmentální
 3. Využití pohybových her k rozvoji morálně volních vlastností a nácviku pohybových dovedností (běhání, skákání, házení)
 4. Využití zdravotní tělesné výchovy – cvičení k prevenci vadného držení těla, nácviku  správného dýchání, strečinku a relaxace
 5. Využití overballů při pohybových činnostech, cvičení kondiční, kompenzační a relaxační
Výtvarná výchova s metodikou (Ing. Martina Bolfová)
 1. Arteterapeutické metody v MŠ (modelování z hlíny, těsta, plastelíny)
 2. Ekoart ve výtvarné činnosti
 3. Animační program v rámci muzejní edukace
 4. Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku
 5. Zážitkové výtvarné techniky – Naše vesnice

 

75-41-M/01   Sociální činnost

Mgr. Hana Hoffnerová
 1. Péče o seniory (charakteristika stáří, duševní a tělesné problémy ve stáří, potřeby seniorů, služby pro seniory)
 2. Péče o dítě ve zdraví i nemoci (charakteristika dětského věku, vývojová období, tělesné a duševní potřeby dětí, dítě a nemoc)
 Mgr. Silvie Krahulcová
 1. Kondiční cvičení pro seniory
 2. Problematika demencí
 Mgr. Jitka Kučerová
 1. Poslechové činnosti v propojení s výtvarnou, pohybovou či dramatickou výchovou
 Mgr. Roman Švehlík
 1. Hra. Druhy her. I dospělí si mohou hrát.
 2. Literární text a porozumění. Vytvoření kartotéky otázek a úkolů k vybraným příběhům s důrazem na dramatickou výchovu či dramaterapii.