Učební plán

  • Definuje časovou dotaci předmětů v jednotlivých ročnících

Školní vzdělávací program

  • Určuje cíle a formy výuky
  • Definuje tematický rozsah výuky jednotlivých předmětů 
  • Popisuje dovednosti a znalosti, které si má student během studia osvojit