Učební plán

Definuje časovou dotaci předmětů v jednotlivých ročnících

Školní vzdělávací program

  • Určuje cíle a formy výuky
  • Definuje tematický rozsah výuky jednotlivých předmětů
  • Popisuje dovednosti a znalosti, které si má student během studia osvojit