18. 3. 2019

Vyhlášení volby do školské rady

Volby do školské rady

Ředitelka Církevní střední školy pedagogické a sociální Bojkovice (Husova 537, 687 71 Bojkovice) vyhlašuje volby do školské rady, které proběhnou podle ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a Volebního řádu pro volby členů školské rady vydané 1. září 2012.

Rada je tříčlenná, funkční období členů rady je 3 roky a jsou v ní zastoupeni jmenovaní nebo volení členové:

 1. Zřizovatel školy jmenuje 1/3 členů školské rady.
 2. Zákonní zástupci žáků (dále jen zástupci) a zletilí žáci školy volí 1/3 členů školské rady.
 3. Pedagogičtí pracovníci školy (dále jen učitelé) volí 1/3 členů školské rady.

Volby proběhnou:

 • Dne:                      17. dubna 2019
 • Doba trvání:           11:30 do 17:00 hodin
 • Místo konání:          budova školy na ulici Husova 537, 687 71 Bojkovice (ředitelna).
 • Způsob voleb:         tajné hlasování na základě rovného a přímého volebního práva, volič se prokazuje při volbě občanským průkazem.

Uplatňování kandidatur:

 • Způsob podání kandidatur – kandidát podá přihlášku ke kandidatuře se svojí stručnou charakteristikou písemně na formuláři, který je zveřejněn na internetových stránkách školy nebo si jej vyzvedne v kanceláři školy.
 • Termín podání: nejpozději do 12. dubna 2019 do 15:00 hodin
 • Místo podání: ředitelna školy, Husova 537, 687 71 Bojkovice.
 • Zveřejnění kandidátky: 13. dubna 2019 na internetových stránkách školy a na informační nástěnce školy.
 • Pravidla volební kampaně: Všem kandidátům jsou zaručena stejná práva prezentovat své názory. Volební kampaň končí den před konáním voleb.