30. 10. 2017

Doplňovací volby do školské rady

 Ředitelka Církevní střední školy pedagogické  a sociální Bojkovice (Husova 537, 687 71 Bojkovice) vyhlašuje doplňovací volby do školské rady, které proběhnou podle ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a Volebního řádu pro volby členů školské rady Církevní střední školy pedagogické a sociální Bojkovice vydané 1. září 2012.

 Složení školské rady:

Rada je tříčlenná, funkční období členů rady je 3 roky a jsou v ní zastoupeni jmenovaní nebo volení členové:

 1. Zřizovatel školy jmenuje 1/3 členů školské rady.
 2. Zákonní zástupci žáků a zletilí žáci školy volí 1/3 členů školské rady.
 3. Pedagogičtí pracovníci školy volí 1/3 členů školské rady.
 Stávající školská rada, která byla ustanovena ke dni 8. dubna 2016 a její funkční období trvá do 8.  dubna 2019, má členy:
 1. Mgr. Petr Viceník – člen jmenovaný ředitelkou školy
 2. zákonný zástupce žáků nebo zletilý žák školy – uvolněné místo, na které budou probíhat doplňovací volby
 3. pedagogický pracovník školy – uvolněné místo, na které budou probíhat doplňkové volby. Voliči jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy.

 Volby proběhnou:

 • Dne:                   30. listopadu 2017 
 • Doba trvání:        13:00 do 17:00 hodin
 • Místo konání:       budova školy na ulici Husova 537, 687 71 Bojkovice (ředitelna).
 • Způsob voleb:      tajné hlasování na základě rovného a přímého volebního práva, volič se prokazuje při volbě občanským průkazem.

 Uplatňování kandidatur:

 • Způsob podání kandidatur – kandidát podá přihlášku ke kandidatuře se svojí stručnou charakteristikou písemně na formuláři, který je zveřejněn na internetových stránkách školy nebo si jej vyzvedne v kanceláři školy.
 • Termín podání: nejpozději do 27. listopadu 2017 do 15:00 hodin. Místo podání: ředitelna školy, Husova 537, 687 71 Bojkovice.
 • Zveřejnění kandidátky: 27. listopadu 2017 v 16:00 na webových stránkách školy a na informační nástěnce školy.
 • Pravidla volební kampaně: Všem kandidátům jsou zaručena stejná práva prezentovat své názory. Volební kampaň končí den před konáním voleb.

 Soubory ke stažení: