1. 12. 2017

Dne 30. listopadu 2017 se konaly doplňovací volby do školské rady Církevní střední školy pedagogické a sociální Bojkovice. Jednalo se o volby:
  1. člen školské rady z řad zletilých žáků a zároveň zákonných zástupců nezletilých žáků.
    Celkem se voleb účastnilo 65 voličů, kteří odevzdali 64 platných a 1 neplatný volební lístek.

 Výsledky voleb:

  • Michaela Vráždilová           36 hlasů        zvolna členkou školské rady
  • Eva Marýzková                  18 hlasů
  • Tereza Winklerová             10 hlasů

2.  člen školské rady z řad pedagogů
Členem školské rady byl jednomyslně zvolen Mgr. Roman Švehlík.

 

3.  člen školské rady jmenovaný ředitelkou zůstvá beze změny.
 

 Funkční období školské rady je do 8. dubna 2019

  • Mgr. Petr Viceník         /člen jmenovaný ředitelkou/
  • Mgr. Roman Švehlík   /člen volený pedagogickým sborem/
  • Michaela Vráždilová   /člen volený zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky/.