3.5.2021 8 hod  DT matematika 
3.5.2021 13,30 hod  DT Aj 
4.5.2021 8 hod DT ČJ 
14.5.2021  Zveřejnění výsledků DT
19.5. – 20.5.              Obhajoby maturitních prací
24.5.– 28.5.      Ústní maturitních zkoušky
2.6. 2021  Slavnostní předání maturitních vysvědčení
14.6. – 16.6.                                 Mimořádný opravný termín DT pro ty, kteří po 12.10.2021 plnili pracovní povinnost nebo pomáhali jako dobrovolníci v sociálních službách.


 

 

 

Ústní zkoušky:

 
Povinná či nepovinná zkouška z matematiky se koná pouze formou didaktického testu. 
Komplexní zkouška se skládá ze 3 dílčích zkoušek:    didaktického testu + písemné práce + ústní zkoušky.
 
Důvodem této komplexnosti je potřeba obsáhnout všechny klíčové součásti jazykových dovedností maturanta; vyhnout se riziku, že absence některé dovednostní složky při hodnocení následně povede ke snižování jejího významu při výuce.  
Dílčí zkouška konaná formou ústní zkoušky se koná společně se zkouškami profilové části maturitní zkoušky před zkušební maturitní komisí.
 
 • AJ konverzace / Veronika Pilková / pondělí 14,30
 • Doučování z matematiky I. ročník / Eva Hrubčová / úterý 15:05 
 • Doučování z matematiky II ročník / Eva Hrubčová / pondělí  / čtvrtek 15:05
 • Doučování z matematiky III ročník / Eva Hrubčová / středa 15:05 
 • Individuální doučování Aj  / Emilie Růžičková / čtvrtek 15:15
 • Individuální doučování Aj / Hana Hoffnerová 
 • Individuální doučování ČJ / Kristýna Kavková 
 • Kariérové poradenství / L. Kolouchová /  čtvrtek 15:05 
 • Katecheze dobrého pastýře I. / Magda Mazuchová / středa 17:00
 • Katecheze dobrého pastýře II. / Bernadeta Prášková / úterý
 • Kytara / p. Beníček / středa 14:30
 • Odmaturuj z ČJ / Kristýna Kavková / čtvrtek 14:15
 • Odmaturuj z Aj (DT) / Hana Hoffnerová / středa 14:15
 • Odmaturuj z matematiky IV. ročník / Eva Hrubčová / středa 14:15 
 • Příprava na zkoušky FCE Aj / Bernadeta Prášková / středa 14,15
 • Sbor / Vanda Judasová / středa 19:00
 • Šití a tvoření / Michaela Rašková / individuálně DM
 • Tabata / Eva Jarolímová / pondělí 19:00
 • Večerní půlhodinka – modlitba / Emilie Růžičková / čtvrtek 20:15 
 • Violoncello pí Horňáková individuální
 • Volejbal / Michaela Rašková / čtvrtek 18:30 
 • Výtvarný ateliér Klára Suchá / čtvrtek 15:15 
 • Znakový jazyk pokročilí / Mirka Tylová / pondělí 15:00 
 • Znakový jazyk začátečníci / Mirka Tylová / pondělí 14:15 
 Putovn na Modrou 7
 Přihláška do zájmového kroužku.  Vnitřní řád Střediska volného času.