Kancelář školy bude v době letních prázdnin otevřena:

 • 29.6. - 3.7. 2020   od 8 do 13 hodin
 • 20.7. - 31.7. 2020  od 8 do 13 hodin
 • 24.8. - 31.8. 2020 od 8 do 13 hodin

V ostatních dnech a naléhavých případech nás prosím kontaktujte na tel. 731 625 935  nebo  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dle harmonogramu uvolňování škol a školských zařízení je od 8. 6. 2020 možná přítomnost žáků ve škole pro realizaci výuky.

V naší škole bude probíhat následovně:

Výsledky přijímacího řízení - šk.r. 2020/2021: 

V souladu s ustanovením § 16, § 18 zákona 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oborů vzdělání  75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, denní forma vzdělávání. 

Informace pro přijaté uchazeče:

 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tedy do 23. 6. 2020 - osobně ve škole nebo doporučenou poštou).
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60 g odst. 6 zákona 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Informace pro uchazeče, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů:

 • Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí.
 • Vzor žádosti o nové rozhodnutí - formulář bude také zaslán poštou spolu s rozhodnutím o nepřijetí.
 • Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.
 • Pokud ředitelka vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.
 • Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí z této školy vzít zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala.
 • Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem stanovují lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.


Domov mládeže CSŠ pedagogická a sociální Bojkovice nabízí pracovní místo:

vychovatelka

nástup od 24. 8. 2020

náplň práce:

 • práce se středoškolačkami / vedení výchovné skupiny
 • pomoc s přípravou do školy / komunikace s rodiči a školou
 • příprava studených večeří
 • pracovní doba:
  • pondělí – čtvrtek: dvě směny 13,30 – 21 / dvě směny 15 – 21
  • pátek 10 - 14

nabízíme:

 • prostor pro kreativitu / přátelský kolektiv
 • možnost dalšího vzdělávání
 • pracovní doba bez nočních služeb
 • práce na plný úvazek / 1. rok na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou
 • 40 dní dovolené

požadujeme:

 • pedagogické vzdělání SŠ nebo VŠ
 • trestní bezúhonnost
 • úcta ke křesťanským hodnotám
 • samostatnost / schopnost spolupráce a komunikativnost

kontakty:

 • Jindřiška Beránková, ředitelka
 • životopis zašlete na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 15. června 2020
 • 731 625 935
 • sídlo domova mládeže: Husova 540, 687 71 Bojkovice
 • cirkevka-bojkovice.cz