Ubytování a stravování
 • Domov mládeže Církevní střední školy pedagogické a sociální Bojkovice je organizační součástí CSŠPS Bojkovice. Kapacita domova je 53 ubytovaných.  
 • Provoz domova a denní řád - viz Vnitřní řád domova mládeže.
 • K dispozici jsou: 3x jednolůžkové pokoje; 17x dvoulůžkové pokoje; 4x třílůžkové pokoje; 1x čtyřlůžkový pokoj; studovna, klubovna; 3x čajová kuchyňka; hřiště; zahrada (cca 1ha)
 • Pro ubytované připravujeme snídaně a večeře ve vlastní jídelně, která je součástí domova mládeže.
 
Přihlašování k ubytování a stravování
 • Přihlášky k ubytování a stravování je třeba podat do 20. května, a to buď osobně nebo poštou na adresu školy.
 • Ubytovaní, kteří již byly v DM ubytováni, dostanou přihlášku od vychovatelky DM.
 • Právo na ubytování se získává rozhodnutím ředitelky školy. Posuzuje se především vzdálenost školy od bydliště.
 • Formulář přihlášky do domova mládeže.  / Formulář přihlášky ke stravování.
 
Platby
 • Poplatek za ubytování činí 800,- Kč / měsíc. 
 • Platba za snídani (s přesnídávkou) je 25,- Kč a za večeři 23,- Kč. 
 • Cena může být zvýšena v závislosti s nárůstem cen potravin a energií. Poplatek za ubytování se hradí nejpozději v pondělí po 15. dnu v měsíci.  
 
Nabídka volnočasových aktivit
 • Možnost hry na klavír, kytaru, flétnu. Vlastní sportovní areál - hřiště na volejbal a tenis, běžecká dráha; ping pong, badminton, petang aj.
 • Zájmové a vzdělávací kroužky Středisko volného času, které je součástí školy.
 
Kontakt:   +420 730 543 751
 • neděle 18 - 22 hod   /   pondělí - čtvrtek 13,30 - 22 hod   /   pátek 10 - 14 hod