loading...
Kritéria přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení
Kritéria přijímacího řízení
pro školní rok 2024 / 2025
 • 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika;   2-leté zkrácené pomaturitní studium
 • ke stažení:  Kritéria přijímacího řízení pro šk. r. 2024 / 2025 
 • Přihlášku bude možné podat elektronicky v termínu 1.2.2024 - 20.2.2024 v novém systému https://www.dipsy.cz/ 
 • K přihlášce je třeba doložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a potvrzení o zdravotní způsobilosti.
 • Přijímací zkouška se skládá ze 3 částí:
  • Ověřování hudebních předpokladů uchazeče - viz ukázkový list
  • Ověřování výtvarných předpokladů uchazeče - ukázka zadání   Splnění kresebného úkolu podle zadání. Výtvarné pomůcky budou zapůjčeny školou.
  • Ověřování řečových předpokladů uchazeče
 • Uchazeč o studium musí prokázat dobrou zdravotní způsobilost (posudek lékaře). Nesmí mít omezení vylučující zdravotní způsobilost pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb. (prognosticky závažné poruchy mechanismu imunity, závažné duševní nemoci a poruchy chování). Rozhodující je vyjádření lékaře doložené na přihlášce ke studiu. Na přihlášce ke studiu musí být uvedena formulace: Způsobilý/á ke studiu oboru 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika. 
 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30 žáků

Informace ke studiu:    Mgr. Jindřiška Beránková, 731 625 935;  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení oboru 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika – dálková forma studia pro šk. r. 2023 / 2024

 • Přijatým uchazečům bude zaslána Smlouva o vzdělání ke studiu oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika od 1. 9. 2023 pro školní rok 2023/2024. Podepsanou smlouvu je třeba zaslat zpět do školy do do 10. května 2023.  V případě nezaslání dokumentu v uvedeném termínu bude místo přijatého uchazeče postoupeno dalšímu uchazeči v pořadí, který splnil kritéria přijímacího řízení.
 • Přijatým uchazečům blahopřeji k přijetí. Po odevzdání „Závazného přihlašovacího listu“ vám zašleme k podpisu Smlouvu o vzdělávání, která bude mimo jiné obsahovat ujednání o školném ve výši 17.000,- Kč na školní rok.
 • Nepřijatým uchazečům odešle škola rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze uchazeči doručit, se ukládá na poště po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. Následující den po dni doručení začíná plynout lhůta na odvolání (3 pracovní dny).