• AJ konverzace / Veronika Pilková / pondělí 14,30
 • Doučování z matematiky I. ročník / Eva Hrubčová / úterý 15:05 
 • Doučování z matematiky II ročník / Eva Hrubčová / pondělí  / čtvrtek 15:05
 • Doučování z matematiky III ročník / Eva Hrubčová / středa 15:05 
 • Individuální doučování Aj  / Emilie Růžičková / čtvrtek 15:15
 • Individuální doučování Aj / Hana Hoffnerová 
 • Individuální doučování ČJ / Kristýna Kavková 
 • Kariérové poradenství / L. Kolouchová /  čtvrtek 15:05 
 • Katecheze dobrého pastýře I. / Magda Mazuchová / středa 17:00
 • Katecheze dobrého pastýře II. / Bernadeta Prášková / úterý
 • Kytara / p. Beníček / středa 14:30
 • Odmaturuj z ČJ / Kristýna Kavková / čtvrtek 14:15
 • Odmaturuj z Aj (DT) / Hana Hoffnerová / středa 14:15
 • Odmaturuj z matematiky IV. ročník / Eva Hrubčová / středa 14:15 
 • Příprava na zkoušky FCE Aj / Bernadeta Prášková / středa 14,15
 • Sbor / Vanda Judasová / středa 19:00
 • Šití a tvoření / Michaela Rašková / individuálně DM
 • Tabata / Eva Jarolímová / pondělí 19:00
 • Večerní půlhodinka – modlitba / Emilie Růžičková / čtvrtek 20:15 
 • Violoncello pí Horňáková individuální
 • Volejbal / Michaela Rašková / čtvrtek 18:30 
 • Výtvarný ateliér Klára Suchá / čtvrtek 15:15 
 • Znakový jazyk pokročilí / Mirka Tylová / pondělí 15:00 
 • Znakový jazyk začátečníci / Mirka Tylová / pondělí 14:15 
 Putovn na Modrou 7
 Přihláška do zájmového kroužku.  Vnitřní řád Střediska volného času.