Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice připravuje žáky ve 4-leté denní formě a 2-leté zkrácené dálkové pomaturitní formě vzdělávání ukončené maturitní zkouškou. Vzdělávacím cílem školy je výchova a vzdělávání budoucích pedagogických pracovníků zaměřených na vzdělávání a výchovu dětí předškolního a mladšího školního věku, kteří mají osvojeny potřebné vědomosti, dovednosti a vytvořeny osobnostní vlastnosti důležité pro jejich povolání. Vzdělávací proces vychází z křesťanských principů a hodnot. Zřizovatelem školy je Česká kongregace sester dominikánek. Škola je specifická svou příjemnou atmosférou a bezpečným rodinným prostředím. Žáci denního studia školné neplatí. 

obor 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní i dálková forma)

Součástí školy je vlastní domov mládeže s kapacitou 53 lůžek, který je součástí areálu školy. Celková kapacita ubytování je 85 lůžek, jelikož škola zajišťuje ubytování za garantovanou cenu na privátech.  

Pro volný čas žáků je připravena široká nabídka zájmových kroužků organizovaných vlastním Střediskem volného času

Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika připravuje žáky na práci učitelky / učitele mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního a mladšího školního věku. Absolventi mohou rovněž pracovat také jako vychovatelé nebo pedagogové volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech. Žáci získávají vědomosti a zkušenosti nejen teoretickou přípravou, nýbrž také odbornou praxí, jejíž časová dotace je více než 550 hodin během čtyřletého denního studia.

"Se školou jsme spokojeni díky velmi přátelské a rodinné atmosféře, ke které zcela jistě přispívá křesťanské zaměření této školy."   Pavla Žůrková, maminka studentky

"To krásné, co jsem na tomto místě zažila nejde slovy popsat. To se prostě musí prožít. :-) Škola v Bojkovicích je prostě nejlepší střední škola na které jsem kdy studovala."   Daniela Štěpánka Šenkeříková, absolventka