Termíny přijímacích zkoušek:

 • Jednotná přijímací zkouška z ČJ a M:
  • pondělí 3. května 2021 - Jednotná přijímací zkouška z ČJ a M (škola uvedená na 1.místě)
  • úterý 4. května 2021 - Jednotná přijímací zkouška z ČJ a M (škola uvedená na 2. místě)
  • Pokud druhá škola, na kterou se uchazeč hlásí, nekoná Jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M (tzv. CERMAT), obdržel uchazeč pozvánku k Jednotným přijímacím zkouškám z ČJ a M na oba termíny naší školu.
 • Školní přijímací zkouška (ověřování předpokladů z hudebních, výtvarných a řečových předpokladů ke studiu):
  • pondělí 3. května 2021 -  pokud má uchazeč naši školu uvedenou na 1. místě
  • úterý 4. května 2021 -  pokud má uchazeč naši školu uvedenou na 2. místě

Oznámení uchazečům o povinnosti doložit před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2: priloha_892318089_4_MO MZ_testování u přijímacích zkoušek_s platnosti od 26. dubna 2021

Zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek:   Ředitelka školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 19. května 2021, v případě náhradního termínu nejdříve 14. června 2021, a nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání - tj. 21. května 2021.

Platné znění opatření obecné povahy k přijímacím zkouškám, k talentovým zkouškám a zápisovým lístkům:  007_PZ_platne_zneni_OOP

Metodiky a aktuality MŠMT:  Shrnutí aktualit k přijímacímu řízení pro šk. r. 2021/2022 

Aktuální infomrace k přijímacímu řízení na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok  2021 / 2022

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Maturitní zkušební schéma  

Metodika MŠMT k maturitní zkoušce

Termíny:

24.5.2021 8 hod  DT matematika 
24.5.2021 13,30 hod  DT Aj 
25.5.2021 8 hod DT ČJ 
19.5. - 20.5. 2021  Obhajoby maturitních prací
1.6. - 4.6. 2021   Ústní maturitní zkoušky
9.6. 2021  Slavnostní předání maturitních vysvědčení
7.7. - 8.7. 2021                               Mimořádný opravný termín DT.

 

Od 13.1. do 18.1. 2021 se s námi můžete potkat na Burze škol on-line

13.1. 2021 od 16 do 19 hodin na Burze škol pro okr. Uherské Hradiště 

14.1.2021 od 16 do 19 hodin na Burze škol pro okr. Vsetín a Hodonín

15.1. 2021 od 16 do 19 hodin na Burze škol pro okr. Zlín

18.1. 2021 od 16 do 19 hodin na Burze škol pro okr. Kroměříž