loading...
  Kritéria přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení
Formuláře ke stažení
Kritéria přijímacího řízení
OBSAH  PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA                                                              
  • písemný test ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura (dále jen ČJL) 
  • písemný test ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace (dále jen MAT)
 
ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
  • hudební předpoklady:  hlasové předpoklady; sluchové předpoklady; rytmické předpoklady; znalost not v houslovém a basovém klíči. Pro přijetí ke studiu není nutná dovednost hry na hudební nástroj.
  • výtvarné předpoklady
  • řečové předpoklady
 
BONUSOVÉ ČÁSTI
  • aktivity (aktivní zapojení v zájmových kroužcích, diplomy aj.)
  • hra na hudební nástroj (klavír, kytara, housle aj.) - není nutná k přijetí ke studiu
 

        Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025


Dokumenty k přihlášce:  Informace:
Výsledky přijímacího řízení

Výsledky hodnocení přijímacího řízení - pro šk.r. 2024 / 2025

 

Formuláře ke stažení