Přihlašování ke stravování
  • Přihlášky ke stravování je třeba podat do 20. května, a to buď osobně nebo poštou na adresu školy.
  • Formulář přihlášky ke stravování.   
  • Platba za snídani (s přesnídávkou) je 32,- Kč a za večeři 30,- Kč.
  • Cena může být zvýšena v závislosti s nárůstem cen potravin a energií. Poplatek za ubytování se hradí nejpozději v pondělí po 15. dnu v měsíci.
  • Odhlašování stravy a aktuální jídelniček je k dispozici pro ubytované prostřednictvím interní Facebookové skupiny.

Doba výdeje stravy:  6,45 - 7,45 (snídaně)  /  17 - 17,30 (večeře) 

DSCF6765   DSCF6767
 DSCF6777  DSCF6775