Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Oznamuji, že jsem podle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla vyhlásit ředitelské volno z organizačních a technických důvodů.
4. ročník bude mít ředitelské volno v pátek 8. prosince 2023.
1. – 4. ročník bude mít ředitelské volno v pátek 22. prosince 2023.

Mgr. Jindřiška Beránková, ředitelka