Přijímací řízení pro šk. r. 2024/2025

Přihláška na denní i dálkové studium  (prioritně prosím využijte systém https://www.dipsy.cz/  

Dokumenty k přihlášce:

Informace:

Dny otevřených dveří a přijímací zkoušky nanečisto z hudebních, výtvarných a řečových předpokladů ke studiu.